Yachtmaster Ocean

Osoba posiadająca certyfikat Yachtmaster Ocean ma kompetencje i doświadczenie potrzebne do prowadzenia jachtu, podczas przelotów dowolnej długości, na wszystkich akwenach świata. Certyfikat Yachtmaster Ocean jest honorowany przez MCA, możesz wiec uzyskać Commercial Endorsement i pracować zawodowo na jachtach komercyjnych do 200BRT na całym świecie. Certyfikat Yachtmaster Ocean jest też wymagany przy dalszym szkoleniu na certyfikaty MCA: Chief Mate, Master 500 i Master 3000.

Egzamin Yachtmaster Ocean składa się z części ustnej i pisemnej, sprawdzających Twoją wiedzę dotyczącą praktyki oceanicznej. W szczególności są to: planowanie i przeprowadzanie przelotu, nawigacja, meteorologia oceaniczna, zarządzanie załogą, przygotowanie jachtu, utrzymanie jachtu i naprawy podczas drogi. Będą także pytania o pozycje określone podczas rejsu przy pomocy sekstantu.

 

Forma egzaminu jest opisana w notatkach dla egzaminatorów RYA.

Pełną listę zagadnień egzaminacyjnych znajdziesz w RYA Sail Cruising Logbook (kod G15) lub RYA Motor Cruising Logbook (kod G18), obydwie pozycje możesz zamówić przez naszą szkołę lub klikając w linki ze sklepu RYA. Pamiętaj, ze członkowie RYA mają zniżkę na wszystkie zakupy.

Wymagania wstępne

Należy odbyć jeden przelot oceaniczny jako skipper lub oficer. Musisz aktywnie i w pełni uczestniczyć w planowaniu przelotu, włączając w to wybór trasy, plan nawigacji, sprawdzenie stanu jachtu i wyposażenia, sztauowanie zapasowego sprzętu i części, zaprowiantowaniu jachtu i przygotowaniu zapasów wody pitnej, oraz w organizowaniu pracy wacht. Podczas przelotu, należy prowadzić nawigację zaliczeniową i astronawigację przez minimum 600nm. Jacht musi pozostawać w morzu, przez, co najmniej 96h i na dystansie, co najmniej 200nm nie mniej niż 50nm od najbliższego lądu. Przelot oceaniczny musi zostać wykonany w ciągu 10 lat przed egzaminem.

Sprawdź definicję przelotu wg. RYA/MCA

  1. RYA/MCA Yachtmaster Offshore (lub Yachtmaster Coastal wydany przed rokiem 1973).
  2. Certyfikat SRC lub dowolny wyższy certyfikat radiokomunikacji w służbie morskiej.
  3. Ważny certyfikat pierwszej pomocy (Lista akceptowanych certyfikatów).

Ustna i pisemna ocena uzyskanych za pomocą sekstantu pozycji. UWAGA: Jeżeli masz certyfikat Yachtmaster Ocean Shorebased, nie musisz przystępować do części pisemnej. Egzamin trwa około 1,5h.

Zanim przystąpisz do egzaminu

  1. Sprawdź czy masz wymagany staż i doświadczenie skippera/oficera w przelocie oceanicznym
  2. Posiadasz certyfikat SRC lub wyższy
  3. Posiadasz aktualny certyfikat pierwszej pomocy
  4. Znasz zagadnienia egzaminacyjne opisane w publikacjach G15 lub G18
  5. Spełniasz wszystkie wymagania wstępne opisane powyżej

Egzamin ustny

Kandydat przedstawia egzaminatorowi:

  1. Opis planowania i wykonania przelotu oceanicznego
  2. Wszystkie dane dotyczące nawigacji (mapy, dziennik), wykonane na pokładzie jachtu, podczas przelotu bez widoczności lądu, pozwalające stwierdzić, że nawigacja była prowadzona bez elektronicznych pomocy nawigacyjnych.

Dane muszą zawierać jako minimum: planowanie drogi, obliczane poprawki i nakresy z górowania słońca oraz obliczanie poprawki kompasu z namiaru na słońce, księżyc, gwiazdę lub planetę.

Podczas egzaminu ustnego, kandydat musi odpowiedzieć na pytania dotyczące wszystkich aspektów praktyki oceanicznej włączając w to planowanie przelotu, astronawigacje, meteorologię globalną, zarządzanie załogą, przygotowanie jachtu, utrzymanie jachtu i naprawy.

Egzamin pisemny

Pytania podczas egzaminu pisemnego dotyczą: planowania pomiarów astronawigacyjnych, obliczania poprawek oraz globalnej meteorologii. Kandydaci, którzy posiadają certyfikat Yachtmaster Ocean Shorebased, Royal Navy Ocean Navigation , DoT as Deck Officer, są zwolnieni z egzaminu pisemnego.

MCA Commercial Endorsement

Jeżeli chcesz uzyskać certyfikat Yachtmaster Ocean do pracy w jachtingu zawodowym, musisz dodatkowo przygotować międzynarodowe morskie świadectwo zdrowia (honorowane są świadectwa wystawiane przez polskich upoważnionych lekarzy) oraz certyfikat kursu Professional Practices and Responsabilities, który możesz ukończyć on—line.

Twój instruktor

Kto prowadzi szkolenie: Nasze rejsy prowadzą doświadczeni skiperzy posiadający certyfikat RYA/MCA Yachtmaster Offshore/Ocean Commercially Endorsed pracujący według najwyższych standardów zawodowych. W rejsach szkoleniowych i podczas kursów teoretycznych jesteś pod opieką instruktorów certyfikowanych przez RYA do prowadzenia kursu i egzaminowania w jego zakresie. Każdy instruktor SAILPRO podlega corocznej weryfikacji podczas weryfikacji jakości kształcenia w centrum szkoleniowym dokonywanej przez asesora RYA.

Zapisz się na egzamin

Każdy egzamin YM Ocean zależy od indywidualnych potrzeb i tego czy masz zgromadzony staż i odpowiednie obserwacje. Skontaktuj sie z nami jeżeli chcesz zdać egzamin:

Zapisz się na egzamin: RYA Yachtmater Ocean

Imię(*)
Nieprawidłowa wartość

Nazwisko(*)
Nieprawidłowa wartość

E-mail(*)
Nieprawidłowa wartość

Telefon(*)
Wprowadzone dane są nieprawidłowe

Termin(*)

Invalid Input

Nieprawidłowe dane


Instructor on Duty

Masz pytania? Nasz instruktor dyżurny wszystko Ci wyjaśni. Napisz lub zadzwoń:

Agnieszka Schramm-Newth

a.newth@sailpro.pl

+48 509 29 35 85

 

Złap nas na Facebooku

Zapisz się do naszego newslettera!

* pola wymagane

 
e-mail kontakt
e-mail kontakt
e-mail kontakt
e-mail kontakt